Fotovoltaika - Výstavba

Realizace fotovoltaických elektráren (FVE) na rodinných či firemních objektech je moderní formou výroby elektrické energie převážně pro vlastní spotřebu a tím dosažení snížení závislosti na jiných formách produkce energie. Vedle energetické soběstačnosti je dalším efektem také zajímavý ekonomický profit této investice, který je díky podporovanému výkupu „zelené“ elektrické energie ze strany státu velmi významný. Výkupní ceny platné pro dané období můžete nalézt v sekci Ke stažení .

Výstavbu pozemních elektráren provozujeme všude tam, kde tento obor má podporu ze strany dané země a tudíž naše zkušenosti jsou samozřejmě na území České republiky, Slovenské republiky, ale také Bulharska či Rumunska. Všechny naše zkušenosti prezentujeme v sekci Reference.


Rychlý kontakt

ypsilon ef cé há ká


Elektro Krša s.r.o.
Sv. Čecha 3844/22, 695 01 Hodonín
Tel.: +420 775 581 676
E-mail: info@elektrokrsa.cz